Financieel Nederland

Effectenhypotheek PDF Afdrukken E-mailadres

Een effectenhypotheek is een hypothecaire lening die gecombineerd wordt met een effecten-portefeuille. Gedurende de looptijd van de hypothecaire lening lost u niet af, waardoor er een maximale fiscale renteaftrek bestaat. Naast hypotheekrente wordt periodiek of eenmalig een inleg gedaan in een effectenportefeuille. Een verschil met de beleggingshypotheek is dat niet de verzekeraar, maar u zelf belegt. Aan het einde van de looptijd van de hypothecaire lening wordt de lening afgelost met de verkoopopbrengst van de effectenportefeuille.


Voordelen effectenhypotheek
•    Maximale fiscale renteaftrek gedurende de looptijd van de hypothecaire lening aangezien gedurende de looptijd van de hypothecaire lening over de hoofdsom rente wordt betaald. Tussentijds wordt immers niet afgelost;
•    Grote mate aan beleggingsvrijheid aangezien u zelf bepaalt in welke effecten wordt belegd;
•    In tegenstelling tot een beleggingshypotheek worden geen verzekeringskosten in rekening gebracht;
•    Bij goed renderende effecten kan het eindkapitaal hoger zijn dan verwacht;
•    Gelijkblijvende bruto- en nettolasten gedurende de looptijd van de hypothecaire lening (bij een ongewijzigde rentestand).


Nadelen effectenhypotheek
•    Onzekerheid over de hoogte van de uitkering aan het einde van de looptijd van de hypothecaire lening. Hierdoor is het onzeker of het beoogde deel van de hypothecaire lening aan het einde van de looptijd kan worden afgelost. Beleggen betekent risico lopen;
•    Geen financiële zekerheid voor de nabestaande(n).
Voor wie is de effectenhypotheek bedoeld?
•    Personen die gedurende de gehele looptijd van de hypothecaire lening de maximale fiscale renteaftrek willen hebben;
•    Personen die een ruime keuze willen hebben in de belegginsgmogelijkheden om hun rendement te vergroten;
•    Personen voor wie de onzekerheid van het te behalen rendement op de beleggingen geen belemmering vormt.

effectenhypotheek

 

Actuele hypotheek rente's

NHG Normen-voorwaarden 2018

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen om een aanspraak te maken op een NHG-regeling in 2018. Download hier!