Een duurzame verbouwing financieren

Steeds meer huiseigenaar zijn geïnteresseerd in duurzaam verbouwen. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Het is niet alleen goed voor het milieu maar uiteindelijk ook voor je portemonnee. Je kunt flink besparen op je energierekening door bijvoorbeeld een energiezuinige ketel, of zonnepanelen te plaatsen of door het aanbrengen van extra isolatie. Maar hoe kun je zo’n duurzame verbouwing financieren? Past dit nog wel binnen ons budget? Moeten wij daarvoor vel eigen middelen inbrengen? Wij lichten je de mogelijkheden toe.

Wat zijn erkende energiebesparende voorzieningen?

 • Een HR ketel
 • Gevel-, dak-, leiding- of vloerisolatie
 • HR++ (of hoger) beglazing
 • Energiezuinige kozijnen en/of deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen
 • Energiezuinige ventilatie inclusief hoog rendement ventilatoren
 • Een warmtepomp
 • Warmteterugwinning
 • Een zonneboiler
 • Zonnecellen
 • Een combinatie van bovenstaande voorzieningen

Verruiming leencapaciteit

Het treffen van energiebesparende voorzieningen, zoals hierboven zorgen vaak voor een besparing op de energierekening. Bij de berekening van de financieringslast mag daarom een bedrag tot maximaal € 9.000 aan kosten voor het treffen van de energiebesparende voorzieningen buiten beschouwing worden gelaten. Ook voor de aankoop van energiezuinige woningen geldt een verruiming van de leencapaciteit. In geval van een Nul-op-de-meter woning mag zelfs € 25.000 buiten beschouwing worden gelaten en voor een energieneutrale woning € 15.000.

Let op: de verruiming van de LTI geldt alleen voor toetsinkomens vanaf € 33.000

Verruiming Loan-to-value (LTV)

In 2019 geldt in Nederland 100% als maximale LTV bij hypotheekverstrekking. Wanneer ook geïnvesteerd wordt in EBV, mag maximaal 106% LTV geleend worden. Voorwaarde hierbij is wel dat het additionele leenbedrag in zijn geheel besteed wordt aan energiebesparende voorzieningen.

Hogere maximale kostengrens

Voor leningen met NHG geldt dat ook de maximale kostengrens meebeweegt (zie norm 1.6):

 • voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is de kostengrens in 2019 € 290.000 (100% van € 290.000);
 • voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens € 307.400 (106% van € 290.000).

Voor nieuwbouwwoningen geldt dat de kostengrens € 290.000 is. Voor dit bedrag moet het huis conform Bouwbesluit 2015 opgeleverd worden met een Energieprestatiecoëfficiënt van 0.4 of lager. Indien er als optioneel meerwerk aanvullende energiebesparende voorzieningen geleverd worden, kunnen deze tot de kostengrens van € 307.400 meegefinancierd worden met NHG.

Om zeker te stellen dat de additionele kosten aan energiebesparende voorzieningen worden besteed, moet de geldverstrekker een energiebesparende voorzieningen bouwdepot aanhouden (zie artikel B5 en norm 1.10).

Voor het opzetten van het depot moet een kostenspecificatie van de EBV aangeleverd worden. Hiervoor volstaat een overzicht met de voorgenomen maatregelen en een kosteninschatting per maatregel. Klik hier voor een model kostenspecificatie.

Uitbetaling van de gelden in het depot vindt alleen plaats als op basis van nota’s is aangetoond dat de kosten van de energiebesparende voorzieningen zijn gemaakt.

Blijft er een saldo over nadat de energiebesparende voorzieningen gerealiseerd zijn of het bouwdepot is verlopen? Dan moet dit saldo worden gebruikt als extra aflossing op de lening.

Woningtaxatie

Door de EBV kan in veel gevallen de woningwaarde stijgen. Daarom is het van belang dat uw klant de taxateur informeert over de plannen rondom de woningverduurzaming. De taxateur kan dan rekening houden met deze maatregelen bij de bepaling van de waarde van de woning na verbouwing.

Als er sprake is van een combinatie van een reguliere verbouwing en EBV, kan het raadzaam zijn om de taxateur te vragen om ook de marktwaarde inclusief de waardestijging door de reguliere verbouwing, maar exclusief de waardestijging door EBV op te nemen in het taxatierapport. Is dit niet mogelijk, dan kan deze marktwaarde ook berekend worden. Zie hiervoor voorbeeld 2 van de rekenvoorbeelden

energiebesparende voorzieningen: ook bij nieuwbouw!

Veel mensen denken dat bij een nieuwbouwwoning extra leenruimte voor energiebesparende voorzieningen niet mogelijk is. Dat is een misverstand.

Deze gedachtegang wordt veroorzaakt doordat nieuwbouwwoningen al energiezuinig zijn. Een nieuwbouwwoning heeft, conform het bouwbesluit 2015, al een minimale EPC-waarde van 0,4.

Maar wat als je deze nieuwbouwwoning nog energiezuiniger wil maken? Ook dat kan met NHG! Ook voor nieuwbouwwoningen geldt de hogere kostengrens van € 307.400 onder de voorwaarde dat het meerdere volledig wordt besteed aan het treffen van EBV.

Uitgangspunt is het bedrag van de koop-/aannemingsovereenkomst. Dit bedrag mag niet meer bedragen dan € 290.000. Daar bovenop mag dus een meerwerklijst of een specificatie van de klant worden overgelegd waaruit de energiebesparende voorzieningen blijken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere uitbreiding van het standaardaantal zonnepanelen of energiebesparende voorzieningen meerwerk zodat het een Nul op de Meter-woning wordt. De koop-/aannemingssom plus de mag niet meer bedragen dan € 307.400.

info@fn-online.nl

Zwanenbelt 39
7607 JW ALMELO

Telefonisch te bereiken van 10.00 tot 17.00 van maandag tot vrijdag

K.v.K. nummer: 08103618