Een duurzame verbouwing financieren

Steeds meer huiseigenaar zijn geïnteresseerd in duurzaam verbouwen. Dat is ook niet zo verwonderlijk. Het is niet alleen goed voor het milieu maar uiteindelijk ook voor je portemonnee. Je kunt flink besparen op je energierekening door bijvoorbeeld een energiezuinige ketel, of zonnepanelen te plaatsen of door het aanbrengen van extra isolatie. Maar hoe kun je zo’n duurzame verbouwing financieren? Past dit nog wel binnen ons budget? Moeten wij daarvoor vel eigen middelen inbrengen? Wij lichten je de mogelijkheden toe.

Wat zijn erkende energiebesparende voorzieningen?

 • gevelisolatie, dakisolatie, leidingisolatie of vloerisolatie
 • hoog rendement beglazing (ten minste HR++)
 • energiezuinige deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen in combinatie met hoog rendement
 • beglazing (tenminste HR++)
 • energiezuinig ventilatiesysteem in combinatie met andere energiebesparende maatregelen
 • warmtepompen
 • douche-warmteterugwinningssysteem
 • zonnecellen
 • een combinatie van de hierboven genoemde maatregelen

Verruiming leencapaciteit

Het bedrag dat voor het treffen van energiebesparende voorzieningen buiten beschouwing mag worden gelaten in de toetsing bedraagt maximaal € 9.000. Het bedrag van € 9.000,- mag tevens buiten beschouwing worden gelaten indien het de aankoop van een woning betreft:

 • waarvoor er een geldig energielabel van minimaal A++ is, welke energielabel is afgegeven voor 1 januari 2015; of
 • waarvoor er een energie-index of energieprestatiecoëfficiënt van maximaal 0,6 is afgegeven voor 1 januari 2021; of
 • waarvoor er een geldig energielabel van minimaal A+++ is, welk energielabel is afgegeven na 1 januari 2021.

Indien men een woning aankoopt waarbij voor 1 januari 2015 een energielabel A++ (of hoger) of vanaf 1 januari 2021 een energielabel A+++ (of hoger) is afgegeven of er is een energie-index of energieprestatiecoëfficiënt van maximaal 0,6 afgegeven voor 1 januari 2021, dan betekent dit dat de aangekochte woning een dusdanig energiezuinige woning is, dat hetzelfde terugverdieneffect aanwezig is voor de energienota. Derhalve mag ook bij deze woningen € 9.000 buiten beschouwing worden gelaten in de toetsing zonder dat een specificatie van energiebesparende voorzieningen hoeft te worden overgelegd

Let op: de verruiming van de LTI geldt alleen voor toetsinkomens vanaf € 33.000

Verruiming Loan-to-value (LTV)

In 2021 geldt in Nederland 100% als maximale LTV bij hypotheekverstrekking. Wanneer ook geïnvesteerd wordt in EBV, mag maximaal 106% LTV geleend worden. Voorwaarde hierbij is wel dat het additionele leenbedrag in zijn geheel besteed wordt aan energiebesparende voorzieningen.

Hogere maximale kostengrens

Voor leningen met NHG geldt dat ook de maximale kostengrens meebeweegt.

In 2023 is de grens voor een NHG-hypotheek € 405.000. Met Energie Besparende Voorzieningen is de kostengrens in 2023 € 429.300.

Zowel de borgtochtprovisie – het eenmalige bedrag dat iemand voor een hypotheek met NHG betaalt – als de NHG-kostengrens wordt jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. Vanwege de fors gestegen huizenprijzen en inflatie is er in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Financiën besloten om de methodiek van 2022 nog een keer toe te passen.

Woningtaxatie

Door de EBV kan in veel gevallen de woningwaarde stijgen. Daarom is het van belang dat uw klant de taxateur informeert over de plannen rondom de woningverduurzaming. De taxateur kan dan rekening houden met deze maatregelen bij de bepaling van de waarde van de woning na verbouwing.

Als er sprake is van een combinatie van een reguliere verbouwing en EBV, kan het raadzaam zijn om de taxateur te vragen om ook de marktwaarde inclusief de waardestijging door de reguliere verbouwing, maar exclusief de waardestijging door EBV op te nemen in het taxatierapport. Is dit niet mogelijk, dan kan deze marktwaarde ook berekend worden. Zie hiervoor voorbeeld 2 van de rekenvoorbeelden

Energiebesparende voorzieningen: ook bij nieuwbouw!

Veel mensen denken dat bij een nieuwbouwwoning extra leenruimte voor energiebesparende voorzieningen niet mogelijk is. Dat is een misverstand.

Bij nieuwbouwwoningen waarvoor een bouw- of omgevingsvergunning is afgegeven op basis van het bouwbesluit van 2012 wordt een energie-index of energieprestatiecoëfficiënt van maximaal 0,6 afgegeven. Hiervoor hoeft geen aparte bewijslast te worden overgelegd.

Als de bouw- of omgevingsvergunning is afgegeven op basis van het bouwbesluit van 2012 en op basis van de BENG-eisen per 2021, dan is het aannemelijk dat er uiteindelijk na oplevering een geldig energielabel A+++ verleend zal worden.

Hierdoor zal de woning aan de voorwaarden voor de € 9.000 verruiming op LTI voldoen. NHG laat de beoordeling hiervan bij de geldverstrekker en zal van deze beoordeling geen bewijs vragen. Mocht de geldverstrekker twijfelen aan deze interpretatie van NHG, dan kan de geldverstrekker vanuit zijn verantwoordelijkheid aanvullende dossiercontroles uitvoeren.

Sommige woningen zijn echter nog zuiniger. Indien door een gecertificeerd energielabeladviseur een energie-index of energieprestatiecoëfficënt gelijk of lager dan nul is afgegeven of als er sprake is van een maximaal primair fossiel energiegebruik dat gelijk is aan of lager is dan 0 kWh/m2 per jaar, dan mag men een bedrag van € 15.000 buiten beschouwing laten bij de berekening van de financieringslast.

Nul-op-de-Meter

Indien sprake is van een Nul-op-de-Meter-woning en het toetsinkomen bedraagt minimaal € 33.000 mag zelfs € 25.000 buiten beschouwing worden gelaten. Dat het een Nul-op-de-Meter-woning is, dient te blijken uit een door de aannemer afgegeven garantie van minimaal 10 jaar, waaruit blijkt dat de in- en uitgaande energiestroom bij een normaal leefpatroon op jaarbasis nul of lager is. Let op: het aantal kWh is verschillend per woningsoort. De exacte kWh’s zijn vermeld in de definitie h. van de Nul-op-de-Meter-woning.

bron: https://www.nhg.nl/voorwaarden-normen/voorwaarden-normen-2023

Financieel Nederland statutaire naam Fortuna Service B.V.

Kerkstraat 2
7383CB Voorst

0575- 849093
info@fn-online.nl

Telefonisch te bereiken van 10.00 tot 17.00 van maandag tot vrijdag

0575- 849093

K.v.K. nummer: 08103618

AFM: 12020473