Financieel Nederland

Bankspaarhypotheek PDF Afdrukken E-mailadres

In vergelijk met de traditionele spaarhypotheek is er bij de bankspaarhypotheek geen sprake van sparen middels een levensverzekering, maar gewoon via een geblokkeerde spaarrekening (SEW) of een geblokkeerde beleggingsrekening (BEW) die gekoppeld is aan de hypotheek.
Bij banksparen betaalt u een vast bedrag aan rente voor uw hypotheek en een spaarbedrag voor uw spaarrekening. Aan het einde van de looptijd lost u de hypotheek in één keer in met het gespaarde bedrag van de rekening. Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er dus geen aflossingen plaats.
Kenmerkend voor banksparen is dat de rekening (SEW of BEW) onlosmakelijk is verbonden aan de hypothecaire lening.
Bij de SEW geldt dat de spaarrekening een gegarandeerde waarde op einddatum heeft. Deze gegarandeerde waarde is gelijk aan het bedrag van de hypothecaire lening. Voor de BEW geldt de garantie uiteraard niet!
Het rendement op de maandelijkse inleg op de SEW is gekoppeld aan de hypotheekrente die u betaalt. Het rentepercentage dat u betaalt is tevens het rentepercentage dat u vergoed krijgt op uw spaarrekening.
De bankspaarhypotheek bevat standaard geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering.


Voordelen banksparen
•    Zekerheid
Bij de bankspaarhypotheek SEW heeft u zekerheid als het gaat om de uitkering vanuit de spaarrekening. Het gespaarde kapitaal is gegarandeerd.
•    Maximaal fiscaal voordeel
U betaalt rente over de hypotheeklening waarop u niets aflost. De rente betaalt u dus over de hele looptijd van de lening. Hierdoor profiteert u ieder jaar maximaal van het fiscaal voordeel in de vorm van de renteaftrek.
•    Vermogensvorming
Naast de rente betaalt u iedere maand een inleg op uw spaarrekening. De waarde van de spaarrekening zal toenemen en daarmee ook uw vermogen.
•    Belastingvrij sparen
Indien de spaarrekening wordt gekoppeld aan een hypotheek dan gelden er bepaalde belastingvrijstellingen.
•    Dempend effect op renteschommelingen
De rente die u vergoed krijgt over het spaarsaldo is exact gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt. Het voordeel van een bankspaarhypotheek SEW is, dat eventuele rentestijgingen gecompenseerd worden met een lagere te betalen inleg op de spaarrekening.

U krijgt dan immers dezelfde hoge rente op uw spaartegoed, waardoor u minder hoeft te sparen. Hierdoor komen renteschommelingen minder hard aan dan bij andere hypotheekvormen.
•    Makkelijk 'mee te nemen'
Gaat u verhuizen naar een ander huis, dan lost u de bestaande hypotheeklening volledig af en sluit u weer een nieuwe hypotheeklening af. De bestaande spaarrekening kunt u gewoon weer koppelen aan de nieuwe hypotheek.


Nadelen banksparen
•    Fiscale nadelen
Zodra u een spaarrekening koppelt aan een hypotheeklening wordt gesproken over een Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Over de waarde van de spaarrekening betaalt u geen vermogensrendementsheffing (1,2% ), en er gelden bepaalde belastingvrijstellingen, maar er gelden dan wel enkele fiscale aspecten die als beperkingen kunnen worden gezien.

Zodra u een beleggersrekening koppelt aan een hypotheeklening wordt gesproken over een Beleggersrekening Eigen Woning (BEW). Over de waarde van de beleggersrekening betaalt u geen vermogensrendementsheffing (1,2% ), en er gelden bepaalde belastingvrijstellingen, maar er gelden dan wel enkele fiscale aspecten die als beperkingen kunnen worden gezien.
•    Gebondenheid aan één instantie
Omdat meestal de hypotheeklening en de rekening onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, kunt u niet voor ieder onderdeel apart gaan "shoppen".
•    Hypotheekrente meestal 0,2% hoger
Bij de bancaire spaarhypotheek wordt vaak een renteopslag toegepast.
•    Eindkapitaal ongewis
Bij een bankspaarhypotheek BEW is de hoogte van het eindkapitaal afhankelijk van de beurs. Het is dus mogelijk dat u op het einde van de rit met een restschuld blijft zitten.

 

Actuele hypotheek rente's

NHG Normen-voorwaarden 2018

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen om een aanspraak te maken op een NHG-regeling in 2018. Download hier!